Analogi

Analogi , i biologi , funktionens likhet och ytlig likhet med strukturer som har olika ursprung. Till exempel är vingarna på en fluga, en mal och en fågel analog eftersom de utvecklades oberoende som anpassningar till en gemensam funktion - att flyga. Närvaron av den analoga strukturen, i detta fall vingen, återspeglar inte evolutionär närhet mellan de organismer som har den. Analogi är en aspekt av evolutionär biologi och skiljer sig från homologi ( q.v. ), likheterna mellan strukturer som ett resultat av liknande embryonalt ursprung och utveckling, betraktades som starka bevis för gemensam härkomst.

I många fall är analoga strukturer, eller analoger , tenderar att bli lika i utseende av en process som kallas konvergens. Ett exempel är konvergensen av den strömlinjeformade formen i kroppar av bläckfisk, haj, säl, tumlare, pingvin och ichthyosaur, djur av olika anor. Fysiologiska processer och beteendemönster kan också uppvisa analog konvergens. Äggskyddande beteende i kobra, stickleback, bläckfisk och spindel tros ha utvecklats oberoende bland dessa djur, som är ganska avlägsna i sina biologiska förhållanden.Många nya världskaktusar och afrikanska euphorbias har samma utseende, är saftiga, taggiga, vattenlagrande och anpassade till ökenförhållanden i allmänhet. De klassificeras dock i två separata och distinkta familjer som delar egenskaper som har utvecklats oberoende som svar på liknande miljöutmaningar.