Boyles lag

Boyles lag , även kallad Mariottes lag , en relation beträffande kompression och expansion av en gas vid konstant temperatur . Detta empirisk förhållandet, formulerat av fysikern Robert Boyle 1662, sägs att tryck ( sid ) av en viss mängd gas varierar omvänt med dess volym ( v ) vid konstant temperatur; dvs i ekvationsform, sid v = till , en konstant. Förhållandet upptäcktes också av den franska fysikern Edme Mariotte (1676).

vad är vapenkontroll i Amerika
Boyle

Boyles lag Boyles lag, som visar förhållandet mellan volym och tryck när massa och temperatur hålls konstanta. Tom Benson / NASA Glenn Research CenterLagen kan härledas från kinetisk teori om gaser antar en perfekt (ideal) gas ( ser perfekt gas). Verkliga gaser följer Boyles lag vid tillräckligt låga tryck, även om produkten är sid v minskar vanligtvis något vid högre tryck, där gasen börjar avvika från idealt beteende.Boyle

Boyles lag Demonstration av Boyles lag som visar att för en given massa vid konstant temperatur är trycket gånger volymen en konstant. Encyclopædia Britannica, Inc.