Kanada erkänner officiellt könslöst barn i möjlig världens första

Searyl Atli Doty, vars förälder är icke-binär transgender, identifieras på sitt hälsointyg som U för 'icke tilldelad' eller 'obestämd.'

Kori doty

FacebookKori och Searyl Doty.

Searyl Atli Dotys födelsebevis är inte märkt med bokstaven M eller F, som otaliga andra nyfödda.som är sångare på aerosmith

Snarare identifieras den kanadensiska åtta månaderna med ett U: obestämt eller otilldelat.Född i november 2016 tros Searyl vara världens första barn som får ett hälsodokument som inte specificerar kön.

Searyls förälder, Kori Doty, identifierar sig som icke-binär transgender - eller någon vars könsidentitet, according to GLAAD faller utanför de två kategorierna man eller kvinna. Dessa individer föredrar ofta att hänvisas till med pronomen de, deras eller dem.'När jag föddes tittade läkare på mina könsorgan och gjorde antaganden om vem jag skulle vara, och dessa uppdrag följde mig och följde min identifiering under hela mitt liv', berättade Doty CBC . 'Dessa antaganden var felaktiga och jag fick slutligen göra en hel del justeringar sedan dess.'

vid vävning kallas de längsgående fibrerna __________.

Postat av Kori doty Den 28 maj 2017Det var annorlunda för Searyl, som föddes 'utanför det medicinska systemet' i British Columbia. Av den anledningen genomgick den nyfödda inte könsinspektion vid födseln.

'Tilldelningen av kön i denna kultur görs när en medicinsk person lyfter upp benen och tittar på barnets könsorgan', berättade Dotys advokat, Barbara Findlay (som inte använder versaler i hennes namn) Kanada globala nyheter . 'Men vi vet att barnets egen könsidentitet inte kommer att utvecklas på några år förrän efter att de är födda.'

Doty arbetar för närvarande med könsfri ID-koalition för att stoppa praxis att sätta kön på alla födelsebevisar. För närvarande är organisationen involverad i sju andra liknande klagomål som hörs av Human Rights Tribunal i British Columbia.”Att kräva en könsmarkör på ett födelsecertifikat innebär ett brott mot Searyls rättigheter som kanadensisk medborgare till liv, frihet och säkerhet för personen.
till yttrandefrihet och till jämlikhet enligt stadgan om rättigheter och friheter, ”skrev organisationen i en påstående .

Även om Searyl nu har fått ett hälsokort - som kom i posten 'utan förklaring' och som alla kanadensare måste använda när de använder landets offentliga vårdtjänster - har barnet fortfarande inte ett födelsebevis.Otilldelad könsbebis

Könsfritt ID-koalitionSearyls hälsokort.

'Jag vill att mitt barn ska ha hela utrymmet för att vara den mest hela och fullständiga människan som de kan vara', sa Doty.vad heter gruppen 17 element

Nästa, kolla in det här transgender man förväntar sig en baby med sin man och arbetar för att sprida medvetenhet . Läs sedan om baby som överlevde kastades från 9: e våningen i en brinnande Londonbyggnad .