Centrala behandlingsenheten

Central processorenhet (CPU) , huvudsakliga delen av alla digitala datorsystem, som i allmänhet består av huvudminnet, styrenheten och aritmetik-logikenheten. Det utgör det fysiska hjärtat i hela datasystemet; till den är kopplad olika kringutrustning, inklusive in / ut - enheter och extra lagringsenheter. I moderna datorer finns CPU: n på en integrerad krets chip som kallas en mikroprocessor.

kretskort

kretskort Datorkretskort som innehåller en mikroprocessor. Mikroprocessorchipet innehåller den centrala processorenheten (CPU). Encyclopædia Britannica, Inc.De styrenhet av centralenheten reglerar och integreras datorns funktioner. Den väljer och hämtar instruktioner från huvudminnet i rätt ordning och tolkar dem för att aktivera de andra funktionella elementen i systemet vid rätt tidpunkt för att utföra sina respektive operationer. All ingångsdata överförs via huvudminnet till aritmetisk-logisk enhet för bearbetning, som involverar de fyra grundläggande aritmetiska funktionerna (dvs. addition, subtraktion, multiplikation och delning) och vissa logiska operationer såsom jämförelse av data och val av önskad problemlösningsprocedur eller en livskraftig alternativ baserat på förutbestämt beslut kriterier .