Friktionskoefficient

Friktionskoefficient förhållandet mellan friktionskraften som motstår rörelsen hos två ytor i kontakt med den normala kraften som pressar de två ytorna samman. Det symboliseras vanligtvis med den grekiska bokstaven mu (μ). Matematiskt är μ = F / N , var F är friktionskraften och N är den normala kraften. Eftersom båda F och N mäts i kraftenheter (såsom newton eller pund), är friktionskoefficienten måttlös. Friktionskoefficienten har olika värden för statisk friktion och kinetisk friktion. I statisk friktion motstår friktionskraften kraft som appliceras på ett objekt och objektet förblir i vila tills den statiska friktionskraften har övervunnits. I kinetisk friktion motstår friktionskraften ett objekts rörelse. För fallet med en tegel som glider på ett rent träbord är koefficienten för kinetisk friktion ungefär 0,5, vilket innebär att en kraft som är lika med halva tegelns vikt krävs bara för att övervinna friktionen för att hålla tegelstenarna i rörelse konstant hastighet och koefficienten för statisk friktion är cirka 0,6. Friktionskraften i sig riktas motsatt mot objektets rörelse.