Kompilator

Kompilator , dator programvara som översätter (sammanställer) källkod skriven på ett högnivåspråk (t.ex. C ++ ) i en uppsättning maskinspråkiga instruktioner som kan förstås av en digital dator CPU . Kompilatorer är mycket stora program, med felkontroll och andra förmågor. Vissa kompilatorer översätter språk på hög nivå till ett mellanliggande monteringsspråk, som sedan översätts (monteras) till maskinkod av ett monteringsprogram eller samlare. Andra kompilatorer genererar maskinspråk direkt. Termen kompilator myntades av amerikansk datavetare Grace Hopper , som designade en av de första kompilatorerna i början av 1950-talet.