Konturlinje

Konturlinje , en linje på en karta som representerar en imaginär linje på landytan, varav alla punkter ligger i samma höjd över ett referensplan, vanligtvis betyder havsnivå.

karta: konturlinjer

karta: konturlinjer Diagrammet illustrerar hur konturlinjer visar lättnad genom att sammanfoga punkter med lika höjd. Encyclopædia Britannica, Inc.när kom den första barbiedockan ut

Föreställ dig en landyta som översvämmas av havet till ett djup av 30,5 meter - det vill säga skärningspunkten mellan en horisontell slätt och den ojämna ytan på landet. Om en linje som representerar kanten av havet dras på en karta över området skulle resultatet bli a kontur linje, och det skulle kallas 100 fot kontur. Liknande konturer kan dras med på varandra följande 100-fotsintervall eller vid valfritt intervall.toussaint l’ouverture ledde ett slavrevolt som så småningom skapade vilken nation?
konturlinje

konturlinje En topografisk karta med konturlinjer som förbinder platser som har samma höjd över havet. Siffror på linjerna ger höjden i fötter. (Havsnivån är noll.) Linjer som dras nära varandra indikerar att en sluttning är brant. Encyclopædia Britannica, Inc.