Uppror

Uppror , även kallad stroke , den plötsliga, våldsamma störtningen av en befintlig regering av en liten grupp. Huvudförutsättningen för en kupp är kontroll över hela eller en del av de väpnade styrkorna, polisen och andra militära element. Till skillnad från en rotation , som vanligtvis uppnås av ett stort antal människor som arbetar för grundläggande sociala, ekonomiska och politiska förändringar, är en kupp en förändring av makten från toppen som bara resulterar i en plötslig ersättning av ledande regeringspersonal. En statskupp förändrar sällan nationens grundläggande sociala och ekonomiska politik och omfördelar inte heller makt bland konkurrerande politiska grupper. Bland de tidigaste moderna kupparna fanns de där Napoleon störtade katalogen den 9 november 1799 (18 Brumaire), och där Louis Napoleon upplöste församlingen för Frankrikes andra republik 1851. 1800- och 1900-talet och i Afrika efter att länderna där fick självständighet på 1960-talet.