Thorns Crown

Thorns Crown , taggkrans som placerades på huvudet av Jesus Kristus hos hans korsfästelse , varigenom de romerska soldaterna hånade sin titel Judens kung. Relik som påstods vara tornens krona överfördes från Jerusalem till Konstantinopel år 1063. Den franska kungen Louis IX (St. Louis) tog reliken till Paris omkring 1238 och lät bygga Sainte-Chapelle (1242–48) för att hysa den. . De tagglösa resterna förvaras i statskassan Notre Dame-katedralen i Paris; de överlevde en förödande brand i april 2019 som förstörde kyrkans tak och spira.