Inhemskt system

Inhemskt system , även kallad utläggningssystem , produktionssystem utbredd i 1600-talets västra Europa, där handelsföretag lämnade ut material till producenter på landsbygden som vanligtvis arbetade i sina hem men ibland arbetade i verkstäder eller i sin tur lade ut arbete till andra. Färdiga produkter återlämnades till arbetsgivarna för betalning på ackord eller lönebasis. Det inhemska systemet skilde sig från hantverkssystemet för hemproduktion genom att arbetarna varken köpte material eller sålde produkter. Det undergrävde de urbana guildernas restriktiva regler och förde den första utbredda industriella anställningen av kvinnor och barn. Fördelarna för köpmannen var de lägre lönekostnaderna och ökade effektivitet på grund av en mer omfattande arbetsfördelning inom hantverket.

Systemet ersattes i allmänhet av anställning i fabriker under den industriella revolutionen men behölls under 1900-talet i vissa industrier, särskilt urmakeriindustrin i Schweiz , leksakstillverkning i Tyskland och många industrier i Indien och Kina .