Borrpress

Borrpress , även kallad Borrmaskin , anordning för att producera hål i hårda ämnen. Borren hålls i en roterande spindel och matas in i arbetsstycket, som vanligtvis kläms fast i ett skruvstäd som vilar på ett bord. Borren kan gripas i en chuck med tre käftar som rör sig radiellt tillsammans, eller så kan den ha ett avsmalnande skaft som passar in i ett avsmalnande hål i spindeln. Det finns alltid medel för att variera spindelhastigheten och på vissa maskiner för att automatiskt mata borren in i arbetsstycket.

borrpress

borrpress Borrpress. PlbcrBorrpressar för tillfällig användning i allmänna maskinverkstäder har vanligtvis bara en spindel. För att borra flera hål successivt eller samtidigt i ett arbetsstycke finns maskiner med flera spindlar tillgängliga. När stora mängder identiska mekaniska komponenter krävs kan specialborrmaskiner, med spindlar anordnade i olika positioner relativt arbetsstycket, konstrueras. Även om borrpressar används huvudsakligen för borrning av hål, kan de också användas för att förstora hål med ett borrverktyg eller för att avsluta hål med en romare. Med hjälp av ett speciellt knackningsfäste och en knacka , de kan producera trådar i ett hål. Se även tråkig maskin .