Inkarnation

Inkarnation , tidigare Itapúa , stad, sydöstra Paraguay. Staden grundades 1614 på västra stranden av Upper Paraná River, mittemot Posadas, Arg., Som den är kopplad till med en bro som slutfördes 1987. Allvarligt skadad av en tornado 1926 är den nu en hektisk kommersiell tillverkning och kommunikationscenter. Staden är indelad i två sektorer: den höga (gamla) staden och den låga (nya) staden. Högstaden innehåller kyrkan, kommunens kontor, domstolarna, en studenterhögskola, en lärarhögskola, handelsskolor och huvudbostäderna. I Low City finns postkontoret, olika handelshus, fabriker, hotell, en filial av Bank of Paraguay och en radio- och tv-station. Det bearbetar virke, matte (te), tobak, bomull, majs (majs), ris och boskap från inlandet. Varor transporteras med motorvägen till Asunción eller till Posadas via bron. En annan asfalterad motorväg leder nordost till East City och därifrån till Iguaçu Falls; det finns också en flygplats. Pop. (2002) stadsområde, 67.173.