Faustian fynd

Faustian fynd , en pakt där en person handlar med något av det högsta moralisk eller andlig betydelse, såsom personliga värden eller själen, för någon världslig eller materiell fördel, såsom kunskap, makt eller rikedom. Termen hänvisar till legend av Faust (eller Faustus, eller Doctor Faustus), en karaktär i tysk folklore och litteratur , som går med på att överlämna sin själ till en ond ande (i vissa behandlingar, Mephistopheles eller Mephisto, en representant för Satan) efter en viss tid i utbyte mot annars ouppnåelig kunskap och magiska krafter som ger honom tillgång till alla världens nöjen . Ett faustiskt fynd görs med en makt som förhandlaren erkänner som ond eller amoral. Faustiska fynd är till sin natur tragiska eller självtörande för den som gör dem, för det som överlämnas är i slutändan mycket mer värdefullt än vad som erhålls, oavsett om förhandlaren uppskattar det faktum eller inte.