Sveriges flagga

Sveriges flagga

nationell flagga bestående av ett gult kors som sträcker sig genom ett blått fält. Flaggan har ett bredd-till-längd-förhållande på 5 till 8.

På 1300-talet använde Folkung-dynastin en sköld av blå och vita vågiga diagonala ränder med ett guldlejon överlagrat. Staten vapen av Sverige , som också är från 1300-talet, har en blå sköld med tre gyllene kronor. Dessa symboler var förmodligen grunden för de svenska flaggorna av blått och gult som registrerades under senare år, varav den tidigaste (från slutet av 1300-talet) bara bestod av horisontella ränder. Efterföljande användning av ett utanför Skandinaviskt kors på en vanlig bakgrund påverkades utan tvekan av den liknande vita och röda flaggan för Danmark, Sveriges främsta rival. Från början av 1500-talet svängde svenska fartyg med flaggan som idag är Sveriges nationella emblem. En sval-tailed version från 1600-talet blev populär för marinfartyg.Följer Wienkongressen 1815 skulle Norge och Sverige, trots att de styrdes av en kung, vara lika riken. För att indikera detta placerades ett fackligt märke i den övre kantonen av både norska och svenska flaggor. Den tidigaste versionen var ett vitt diagonalt kors på rött; senare ersattes ett diagonalt delat emblem baserat på den norska och svenska flaggan. Efter norsk självständighet 1905 antog Sverige sin nuvarande flagglag den 22 juni 1906, men svenskar firar den 6 juni som flaggdag. En svalsvansflagga används endast av militären, medan den rektangulära versionen av det gula korset på blått visas av både regeringen och privata medborgare.