ledare

ledare , också stavat Führer, tysk ledare , (Leader), titel som används av Adolf Hitler för att definiera sin roll som absolut auktoritet i Tysklands Tredje riket (1933–45). Redan i juli 1921 hade han förklarat Ledarprincip (ledarprincip) att vara nazistpartiets lag; och i Min kamp (1925–27) hävdade han att en sådan diktatur skulle utvidgas till det kommande tredje riket.

Hitler, Adolf

Hitler, Adolf Adolf Hitler. Tyska federala arkiven (Bundesarchiv), bild 183-H1216-0500-002; fotograf, o.ng.vad handlar murarna om

En personlighetskult byggdes runt Führer. Hitlers porträtt och fotografier visades överallt i Tyskland. Heil Hitler! (Hej Hitler!) Blev rättsligt obligatorisk som en vanlig hälsning, liksom Hitler-hälsningen av höger arm helt framåt med handflatan nedåt.Organisatoriskt stod Führer på toppen av a hierarki . Direkt under honom var flera Reichsleiter (Reich ledare) med olika portföljer, såsom finans, propaganda , utrikespolitik , och lag, liksom Reichsführer Heinrich Himmler, chef för det enhetliga polissystemet. Även direkt ansvariga för (och utvalda av) Führer var många territoriella ledare (43 i större Tyskland) kända som Gauleiter (distriktsledare).