Kära

Kära , person som inte är judisk. Ordet härstammar från den hebreiska termen goy , vilket betyder en nation, och tillämpades både på hebreerna och på någon annan nation. Flertalet, goyim , särskilt med den bestämda artikeln, ha-goyim , nationerna, menade nationer i världen som inte var hebreiska.

De Latinska versioner av Bibeln översatt goyim som människor (singularis människor ) eller mild (en adjektivform av människor ). I modern användning gäller Gentile för en enskild individ, även om ibland (som i engelska översättningar av Bibeln) betyder hedningarna nationer. På hebreiska efter bibliska goy kom att betyda en enskild icke-jud snarare än en nation. Eftersom de flesta icke-judar i västvärlden var det Kristna , Gentile kom att likställas med Christian. Strikt taget är emellertid alla icke-judar en hedning.I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (LDS), även kallad mormonism, betraktar medlemmar sig själva som israeliter, och hedningar används för att beteckna någon person som inte är i Israels hus (dvs. inte är medlem i en av Israels tolv stammar) genom blodnedstigning eller adoption genom dop till LDS. Termen används ibland också för att hänvisa till någon person som inte är en mormon.