Geocentrisk modell

Geocentrisk modell , vilken teori som helst om strukturen i solsystemet (eller universum) där jorden antas vara i centrum för allt. Den mest utvecklade geocentriska modellen var Ptolemaios av Alexandria (2: a århundradetdetta). Det accepterades allmänt fram till 1500-talet, varefter det ersattes av heliocentriska modeller som Nicolaus Copernicus. Jämföra heliocentrism ; Ptolemaiskt system; Tychonic system.

geocentriska systemet

geocentriskt system Ptolemaiskt diagram över ett geocentriskt system, från stjärnatlasen Makrokosmisk harmoni av kartografen Andreas Cellarius, 1660. Photos.com/Thinkstock