Golgata

Golgata , (Arameiska: skalle) kallas också Golgata , (från latin kalfläck : skalligt huvud eller skalle), skalleformad kulle i forntida Jerusalem , webbplatsen för Jesus '' korsfästelse . Det hänvisas till i alla fyra Evangelier (Matteus 27:33, Markus 15:22, Lukas 23:33 och Johannes 19:17). Avrättningskullen låg utanför Jerusalems stadsmurar, uppenbarligen nära en väg och inte långt från graven där Jesus begravdes. Dess exakta plats är osäker, men de flesta forskare föredrar antingen den plats som nu täcks av Church of the Holy Graf eller en kulle som heter Gordons Golgata strax norr om Damaskusporten.

Korsfästelsen med Saint Jerome och Saint Francis

Korsfästelsen med Saint Jerome och Saint Francis Korsfästelsen med Saint Jerome och Saint Francis , tempera på trä av Pesellino, troligen c. 1440–45; i National Gallery of Art, Washington, D.C med tillstånd av National Gallery of Art, Washington; Samuel H. Kress-samlingen