Grand Central Station

Grand Central Station , formellt Grand Central Terminal , järnvägsterminal i New York City . Den designades och byggdes (1903–13) av Reed & Stem i samarbete med firmaet Warren & Wetmore; det senare företaget krediteras estetik av den enorma strukturen. Halvgången, med sitt 43 meter höga takvalv målat med konstellationer, var ett av de största slutna utrymmena för sin tid. En pärla i Beaux-Arts-stil, terminalen ser ut som om den kunde ha transporterats från 1870-talet Frankrike . På toppen av den symmetriska huvudfasaden finns en stor klocka och skulpturer av en amerikansk örn och romerska gudar. I slutet av 1900-talet restaurerades stationen på ett överdådigt sätt; denna restaureringsinsats väckte nationell uppmärksamhet åt vikten av att bevara arkitektoniska landmärken. Även om det populärt kallas Grand Central Station kallas terminalen formellt Grand Central Terminal. Vissa observatörer insisterar på att göra skillnad mellan terminalen och tunnelbanestationen under den och noterar att det närliggande amerikanska postkontoret också kallas Grand Central Station.

Grand Central Station: klocka

Grand Central Station: klocka på toppen av Grand Central Station, New York City. Lila74Grand Central Station: huvudhallen

Grand Central Station: huvudhallen Huvudhallen i Grand Central Station, New York City. Marcin Wasilewski / Shutterstock.com