Grip

Grip , också stavat griffon eller gryphon , sammansatt mytologisk varelse med en lejonens kropp (bevingad eller vinglös) och fågelhuvud, vanligtvis en örns. Griffin var ett favorit dekorativt motiv i de antika Mellanöstern och Medelhavsområdena. Tror ursprungligen i Levanten under det andra årtusendetbce, hade griffen spridit sig över västra Asien och in i Grekland av 1300-taletbce. Den asiatiska griffen hade ett krönthuvud, medan den minoiska och grekiska griffen vanligtvis hade en man av spiralkrullar. Det visades antingen liggande eller sittande på bakbenen, ofta parat med sfinxen; dess funktion kan ha varit skyddande.

Etruskisk griffin

Etruskisk griffin Bronsgripfäste, etruskisk, c. 600–575bce; i Metropolitan Museum of Art, New York City. Foto av Stephen Sandoval. Metropolitan Museum of Art, New York City, Samuel D. Lee Fund, 1941 (41.11.2)Under järnåldern var griffin återigen framträdande i både Asien och Grekland. Grekiska metallarbetare utvecklade en stilig stiliserad rendering, näbben öppen för att visa en krullningstunga och huvudet försett med hästöron och en stor knopp ovanpå. Uppenbarligen var griffin på något sätt helig och förekommer ofta i helgedom och gravmöbler. Dess exakta natur eller dess plats i kult och legend förblir okänd.grip

griffin Skulptur av en griffin i Washington, D.C. Kowloonese