Tio

Tio , även kallad tragisk svaghet , (hamartia från grekiska hamartanein , att fela), inneboende fel eller brist i hjälten till a tragedi , som i andra avseenden är en överlägsen favorit av förmögenhet.

Aristoteles introducerade termen tillfälligt i Poesi i att beskriva den tragiska hjälten som en man av ädla rang och natur vars olycka inte åstadkommes av skurk utan av något felbedömning (hamartia). Denna ofullkomlighet tolkades senare som en moralisk fel, såsom Othellos svartsjuka eller Hamlets oupplösning , även om de flesta stora tragedier trotsar en så enkel tolkning. Viktigast är att hjältens lidande och dess långtgående efterklang är långt utanför proportionen till hans brist. Ett element av kosmisk samverkan mellan hjältens brist, slump, nödvändighet och andra externa krafter är viktigt för att åstadkomma det tragiska katastrof .I den grekiska tragedin är hjältens brist ännu mer svårfångad . Ofta begås de tragiska gärningarna omedvetet, som när Ödipus omedvetet dödar sin far och gifter sig med sin egen mamma. Om gärningarna begås medvetet begås de inte av val: Orestes är skyldig att Apollo hämnas sin fars mord genom att döda sin mor. En uppenbar svaghet är ofta bara ett överskott av dygd, såsom en extrem sannolikhet eller iver för perfektion. Det har föreslagits i sådana fall, eftersom den tragiska hjälten aldrig är passiv utan kämpar för att lösa sin tragiska svårighet med ett tvångsmässigt engagemang, att han är skyldig till hubris - dvs. antagandet att vara gudlikt och försöka överträffa hans mänskliga begränsningar.