Lutande plan

Lutande plan , enkel maskin bestående av en sluttande yta som används för att lyfta tunga kroppar. Kraften som krävs för att flytta ett objekt uppför lutningen är mindre än vikten som höjs, diskonterande friktion . Ju brantare lutningen, eller lutningen, desto mer närmar sig den erforderliga kraften den faktiska vikten. Matematiskt uttryckt kraften F krävs för att flytta ett block D upp ett lutande plan utan friktion är lika med dess vikt I gånger sinus för vinkeln det lutande planet gör med det horisontella. Med hänvisning tillFigur, F = I utan θ .

lutande plan

lutande plan I denna framställning av ett lutande plan, D representerar ett block som ska flyttas upp i planet, F representerar den kraft som krävs för att flytta blocket, och I representerar vikten av blocket. Uttryckt matematiskt och antar att planet är utan friktion, F = I synd θ. Encyclopædia Britannica, Inc.Principen för det lutande planet används i stor utsträckning - till exempel i skruvar och bultar, där en liten kraft som verkar längs en sluttning kan producera en mycket större kraft.