IQ

IQ , (från intelligenskvotient), ett nummer som används för att uttrycka en persons relativa intelligens. Det är ett av många intelligensprov.

IQ

IQ Graf för intelligenskvotient (IQ) som en normalfördelning med ett medelvärde på 100 och en standardavvikelse på 15. Det skuggade området mellan 85 och 115 (inom en standardavvikelse av medelvärdet) står för cirka 68 procent av den totala ytan, därav 68 procent av alla IQ-poäng. Encyclopædia Britannica, Inc.IQ beräknades ursprungligen genom att ta förhållandet mellan mental ålder till kronologisk (fysisk) ålder och multiplicera med 100. Således, om ett 10-årigt barn hade en mental ålder på 12 (det vill säga utfört på testet på nivå med en genomsnittlig 12-åring), barnet tilldelades en IQ på12/10× 100 eller 120. Om 10-åringen hade en mental ålder på 8, skulle barnets IQ vara8/10× 100 eller 80. Baserat på denna beräkning skulle poängen 100 - där den mentala åldern är lika med den kronologiska åldern - vara genomsnittlig. Få tester fortsätter att involvera beräkning av mentala åldrar. Se även Lewis Terman; Alfred Binet.