Karat

Karat , också stavat Karat , ett mått på finheten ( dvs. renhet) av guld. Det är stavat karat utanför USA men bör inte förväxlas med den enhet som används för att mäta vikten av ädelstenar, även kallad karat. En guldkarat är1/24del, eller 4,1667 procent, av hela, och renhet av ett guld legering uttrycks som antalet av dessa gulddelar som det innehåller. Således är ett objekt som innehåller 16 delar guld och 8 delar legeringsmetall 16 karat guld och rent guld är 24 karat guld.

Detta system för att indikera den relativa andelen guld härstammar från a medeltida mynt kallas a märke . Ett märke vägde 24 karat (i det här fallet var karatet samma som det som användes vid vägning av ädelstenar och var teoretiskt lika med korallträdets utsäde). Rent guld kunde inte användas för att producera märken eftersom det var för mjukt, så koppar eller andra metaller tillsattes för att producera en hård legering; myntets renhet uttrycktes sedan av den andel av dess karatvikt som faktiskt bidrog med guld.