Lag av flera proportioner

Lag av flera proportioner , uttalande att när två element kombineras med varandra för att bilda mer än ett förening , vikterna för ett element som kombineras med en fast vikt av det andra är i ett förhållande av små heltal. Till exempel finns det fem olika oxider av kväve och vikterna av syre i kombination med 14 gram kväve är i ökande ordning 8, 16, 24, 32 och 40 gram, eller i förhållandet 1, 2, 3, 4, 5. Lagen tillkännagavs (1803) av den engelska kemisten John Dalton, och dess bekräftelse för ett brett spektrum av föreningar fungerade som det mest kraftfulla argumentet till stöd för Daltons teori att materia består av odelbara atomer.