Spårvägstransit

Spårvägstransit , järnvägssystem vanligtvis drivs av elektriska ledningar och används för lokal transport i medelstora områden i storstadsområden. Lätta tågfordon (LRV) är en teknisk utväxt av gatubilar (spårvagnar). Spårvägstransportlinjer är mer segregerade än gatutrafik än spårvägar (särskilt i trånga stadsområden) men mindre än snabba (tunga järnväg) linjer. Ser kollektivtrafik .

spårvägstransitering

spårvägstransport Spårvägstransitering i Changchun, Jilin-provinsen, Kina. Peter Li