Lista över böcker i Nya testamentet

Detta är en lista över de 27 böckerna i Nya testamentet, ordnade kanoniskt enligt de flesta kristna traditioner.

 • Evangeliet enligt Matthew
 • Evangeliet enligt Markus
 • Evangeliet enligt Luke
 • Evangeliet enligt John
 • Apostlarnas handlingar
 • Paulus brev till romarna
 • Paulus brev till korintierna
  • I Korintierna
  • II Korintierna
 • Paulus brev till galaterna
 • Paulus brev till efesierna
 • Paulus brev till filipperna
 • Paulus brev till kolosserna
 • Paulus brev till tessalonikerna
  • Jag Tessaloniker
  • II Tessalonikerna
 • Paulus brev till Timoteus
  • Jag Timoteus
  • II Timoteus
 • Paulus brev till Titus
 • Paulus brev till Philemon
 • Brev till hebreerna
 • James brev
 • Petrus brev
  • Jag Peter
  • II Peter
 • John's Letters
  • Jag John
  • II John
  • III John
 • Letter of Jude
 • Uppenbarelse till Johannes