Flugornas herre

Flugornas herre , roman av William Golding, publicerad 1954. Boken utforskar den mörka sidan av den mänskliga naturen och betonar vikten av förnuft och intelligens som verktyg för att hantera kaos av existens.

I romanen evakueras barn från Storbritannien på grund av ett kärnvapenkrig. Ett flygplan med vuxna och förskolepojkar som passagerare, kraschar på en obebodd ö och alla vuxna dödas. När pojkarna formar sitt eget samhälle utvecklas deras försök att upprätta en social ordning gradvis till vildhet. Äntligen överger allt moralisk begränsningar, pojkarna begår mord innan de räddas och återvänder till civilisationen.