Lysosom

Lysosom , subcellulär organell som finns i nästan alla typer av eukaryot celler (celler med en tydligt definierad kärna) och som är ansvarig för matsmältningen av makromolekyler, gamla celldelar och mikroorganismer. Varje lysosom är omgiven av ett membran som upprätthåller en sur miljö inuti via en protonpump. Lysosomer innehåller en mängd olika hydrolytiska enzymer (syrahydrolaser) som bryter ner makromolekyler såsom nukleinsyror, proteiner och polysackarider. Dessa enzymer är endast aktiva i lysosomens sura inre; deras syraberoende aktivitet skyddar cellen från självnedbrytning vid lysosomalt läckage eller bristning, eftersom cellens pH är neutralt till lätt alkaliskt. Lysosomer upptäcktes av den belgiska cytologen Christian René de Duve på 1950-talet. (De Duve tilldelades 1974 en Nobelpris för fysiologi eller medicin för sin upptäckt av lysosomer och andra organeller som kallas peroxisomer.)

bildning av lysosom

bildning av lysosom Lysosomer bildas genom att spira bort från membranet i trans-Golgi-nätverket. Makromolekyler (dvs. matpartiklar) absorberas i cellen i vesiklar som bildas av endocytos. Blåsorna smälter samman med lysosomer, som sedan bryter ner makromolekylerna med hjälp av hydrolytiska enzymer. Encyclopædia Britannica, Inc.Lysosomer härstammar från att spridas från membranet i trans-Golgi-nätverket, en region av Golgi-komplexet som är ansvarig för sortering av nysyntetiserade proteiner, som kan vara designade för användning i lysosomer, endosomer eller plasmamembranet. Lysosomerna smälter sedan samman med membranblåsor som härrör från en av tre vägar: endocytos, autofagocytos och fagocytos. I endocytos tas extracellulära makromolekyler upp i cellen för att bilda membranbundna vesiklar som kallas endosomer som smälter samman med lysosomer. Autofagocytos är den process genom vilken gamla organeller och funktionsstörande cellulära delar tas bort från en cell; de omsluts av inre membran som sedan smälter samman med lysosomer. Fagocytos utförs av specialiserade celler (t.ex. makrofager) som uppslukar stora extracellulära partiklar, såsom döda celler eller främmande inkräktare (t.ex. bakterier), och riktar dem mot lysosomal degradering . Många av produkterna från lysosomal matsmältning, såsom aminosyror och nukleotider, återvinns tillbaka till cellen för användning vid syntes av nya cellulära komponenter.autofagi

autofagi Illustration som visar fusionen av en lysosom (uppe till vänster) med en autofagosom under autofagiprocessen. Kateryna Kon / Dreamstime.com

hur gammal var jfk när han blev president

Lysosomala lagringssjukdomar är genetiska störningar där en genetisk mutation påverkar aktiviteten hos en eller flera syrahydrolaser. I sådana sjukdomar blockeras den normala metabolismen av specifika makromolekyler och makromolekylerna ackumuleras inuti lysosomerna, vilket orsakar allvarlig fysiologisk skada eller deformitet. Hurlers syndrom, som involverar en defekt i metabolismen av mucopolysackarider, är en lysosomal lagringssjukdom.