Mental ålder

Mental ålder , intelligensprov, uttryckt som den kronologiska ålder för vilken en given prestandanivå är genomsnittlig eller typisk. En individs mentala ålder divideras sedan med hans kronologiska ålder och multipliceras med 100, vilket ger en intelligenskvot (IQ). Således har ett ämne vars mentala och kronologiska åldrar är identiska en IQ på 100 eller genomsnittlig intelligens. Men om en 10-åring har en mental ålder på 13 år, är hans IQ 130, långt över genomsnittet. Eftersom den genomsnittliga mentala åldern för vuxna inte ökar efter 18 års ålder tilldelas en vuxen som tar ett IQ-test den kronologiska åldern 18 år.

Mental ålder definierades först av den franska psykologen Alfred Binet, som introducerade intelligensprovet 1905. Eftersom variationen i poäng för olika åldersgrupper som tar graderade tester ökar ungefär i proportion till åldersökningen, kan mentala åldrar inte användas exakt för att jämföra den grundläggande förmågan hos barn i olika kronologiska åldrar.