Medelålders

Medelålders , period av mänsklig vuxen ålder som omedelbart föregår ålderdomens början. Även om åldersperioden som definierar medelåldern är något godtycklig och skiljer sig mycket från person till person, definieras den generellt som mellan 40 och 60 år. De fysiologiska och psykologiska förändringarna som en medelålders person upplever centrerar den gradvisa nedgången. av fysiska förmågor och medvetenheten om dödlighet. I medelåldern förändras de relativa styrkorna för det förflutna, nuet och framtiden, eftersom individen i allt högre grad riktar ansträngningar till processen att påminna om och minnas det förflutna snarare än att förvänta sig framtiden. Om man kontaktar konstruktivt kan medelåldern förbereda en individ för en tillfredsställande och produktiv ålderdom. Se även psykologisk utveckling .