Nisch

Nisch , i ekologi, alla interaktioner mellan en art och de andra medlemmarna i dess samhälle, inklusive konkurrens, predation, parasitism och ömsesidighet. En mängd olika abiotiska faktorer, såsom marktyp och klimat, definierar också en art nisch . Var och en av de olika arterna som utgör till gemenskap upptar sin egen ekologiska nisch. Informellt betraktas en nisch som det jobb eller den roll som en art utför inom naturen.

nisch

nisch Två lavarter som blomstrar på separata områden på en bergyta. Var och en överlever inom sin egen ekologiska nisch. Johann Dréovad är syftet med ett blygsamt förslag