Organisk förening

Organisk förening , någon av en stor klass av kemiska föreningar i vilken en eller flera kolatomer är kovalent bundna till atomer av andra grundämnen, oftast väte, syre eller kväve . De få kolinnehållande föreningar som inte klassificeras som organiska inkluderar karbider, karbonater och cyanider. Ser kemisk förening .

strukturformler för vissa organiska föreningar

strukturformler för vissa organiska föreningar Strukturerna för organiska föreningar kan avbildas i kondenserade, expanderade och tredimensionella strukturformler. Encyclopædia Britannica, Inc.