Osman jag

Osman jag , även kallad Osman Gazi , (född c. 1258 — dog 1324 eller 1326), härskare över ett turkmeniskt furstendöme i nordvästra Anatolien som betraktas som grundaren av den ottomanska turkiska staten. Både namnet på dynasti och imperiet som dynastin upprättade härstammar från den arabiska formen (ʿUthmān) av hans namn.

vem var confucius och vad gjorde han

Osman härstammade från Kayı-filialen i Oğuz Turkmen. Hans far, Ertugrul, hade etablerat ett furstendöme centrerat i Sögüt. Med Sögüt som bas förde Osman och de muslimska gränskrigarna (Ghazis) under hans befäl en långsam och envis konflikt mot Byzantiner , som försökte försvara sina territorier i inlandet av den asiatiska stranden mitt emot Konstantinopel (nu Istanbul). Osman utvidgade gradvis sin kontroll över flera tidigare Bysantinsk fästningar, inklusive Yenişehir, som gav ottomanerna en stark bas att belägra Bursa och Nicaea (nu İznik), i nordvästra Anatolien. Osman efterföljdes av sin son Orhan , som fångade Bursa den 6 april 1326. Den ottomanska traditionen hävdar att Osman dog strax efter fångsten av Bursa, men vissa forskare har hävdat att hans död borde placeras 1324, året för Orhans anslutning.