Uns

Uns , viktenhet i det undvikande systemet, lika med1/16pund (4371/tvåkorn), och i troy- och apotekssystemen, lika med 480 korn, eller1/12pund. Undvikande uns är lika med 28,35 gram och troy och apotekers uns till 31,103 gram. Som en volymenhet är vätske uns lika med1/16av en halvliter , eller 29,57 milliliter, i US Customary System och till1/tjugoav en halvliter, eller 28,41 milliliter, i British Imperial System. Som en viktenhet kommer uns från romaren uns (vilket betyder tolfte delen), vilket var1/12av en romersk fot eller uns. Standard eller fysisk utföringsform av den romerska foten, en kopparstång, utgjorde den romerska pundstandarden och delades längs dess längd i 12 lika delar, kallad uns; . Således, uns betecknade både en viktenhet och en längd och är källan till de moderna termerna tum och uns.

vad var William Shakespeare känd för