Oxymoron

Oxymoron , ett ord eller en grupp ord som är självmotsägande, som i bitter söt eller plastglas . Oxymoroner liknar andra apparater som paradox och antites och används ofta i poesi och annat litteratur .

Ett av de mest kända exemplen på användningen av oxymoroner är följande tal av Romeo från William Shakespeares Romeo och Julia :Varför då, o bråkande kärlek! O älskande hat!
O någon sak, av ingenting först skapa!
O tung lätthet! allvarlig fåfänga!
Vanskapt kaos av väl synliga former!
Blyfjäder, stark rök, kall eld, sjuk hälsa!
Fortfarande vakande sömn, det är inte vad det är!
Denna kärlek känner jag, som känner ingen kärlek i detta.