Pandora

Pandora , (Grekiska: All-Gifts) i grekisk mytologi, den första kvinnan. Enligt Hesiod Teogoni , efter att Prometheus, en eldgud och gudomlig trickster, hade stulit eld från himlen och skänkt den till dödliga, Zeus , gudarnas kung, fast besluten att motverka denna välsignelse. Han beställde följaktligen Hephaestus (en eld av gud och hantverks beskyddare) för att skapa en kvinna ur jorden, som gudarna gav sina val. I Hesiod Fungerar och dagar , Pandora hade en burk som innehöll all slags elände och ondska. Zeus skickade henne till Epimetheus, som glömde varningen från sin bror Prometheus och gjorde Pandora till sin fru. Sedan öppnade hon burken, från vilken ondskan flög ut över jorden. Hoppet ensam var kvar, locket hade stängts innan hon kunde fly. I en senare berättelse innehöll burken inte ont men välsignelser, som skulle ha bevarats för mänskliga rasen om de inte hade gått vilse genom burkens öppning av nyfikenhet. Pandoras burk blev en låda på 1500-talet, när renässanshumanisten Erasmus antingen felöversatte greken eller förväxlade fartyget med lådan i berättelsen om Amor och Psyche.

Pandora

Pandora Artists tolkning av Pandora öppnar rutan med elände och ondska. Photos.com/Thinkstock