Paria

Paria , medlem av en grupp med låg kast Hindu Indiska samhället, tidigare känt som untouchables men nu kallat Dalits . Ordet paria — Ursprungligen härledd från tamil paaiyar , trummis - en gång hänvisade till Paraiyan, en tamilisk kastgrupp av arbetare och bytjänare med låg status, men innebörden utvidgades till att omfamna många grupper utanför de så kallade rena kastgrupperna, med mycket olika grad av status.