Brytningsindex

Brytningsindex , även kallad Brytningsindex , mått på böjningen av en ljusstråle när den passerar från ett medium till ett annat. Om i är infallsvinkeln för en stråle i vakuum (vinkel mellan den inkommande strålen och vinkelrät mot ytan på ett medium, kallad det normala) och r är brytningsvinkeln (vinkeln mellan strålen i mediet och det normala), brytningsindex n definieras som förhållandet mellan sinus för infallsvinkeln och sinus för brytningsvinkeln; dvs. n = utan i / utan r . Brytningsindex är också lika med ljusets hastighet c av en given våglängd i tomt utrymme dividerat med dess hastighet v i ett ämne, eller n = c / v .

brytningsindex

brytningsindex Diagram över en ljusstråle som bryts. Encyclopædia Britannica, Inc.Några typiska brytningsindex för gult ljus (våglängd lika med 589 nanometer [10−9mätare]) är följande: luft, 1.0003; vatten 1,333; kronglas, 1,517; tätt flintglas, 1,655; och diamant, 2.417. Variationen av brytningsindex med våglängd är källan till kromatisk aberration i linser . Brytningsindex för Röntgenstrålar är något mindre än 1,0, vilket innebär att en röntgen som kommer in i ett glasstycke från luft kommer att böjas bort från det normala, till skillnad från en ljusstråle, som kommer att böjas mot det normala. Ekvationen n = c / v i detta fall indikerar, korrekt, att röntgenstrålningshastigheten i glas och i andra material är större än hastigheten i tomt utrymme.