Skandinavien

Skandinavien , historiskt Scandia , en del av norra Europa, som i allmänhet anses bestå av de två länderna i Skandinaviska halvön , Norge och Sverige , med tillägg av Danmark . Vissa myndigheter argumenterar för att Finland ska inkluderas av geologiska och ekonomiska skäl och av Island och Färöarna med motiveringen att deras invånare talar nordgermanska (eller skandinaviska) språk relaterade till de i Norge och Sverige.

Skandinavien

Scandinavia Scandinavia Encyclopædia Britannica, Inc.vilken nationalitet var peter paul rubens
Oslofjorden

Oslofjorden Oslofjorden, Norge. Stephen BellTermen Norden har också tagits i bruk för att beteckna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, som en grupp länder har affiniteter med varandra och en distinkthet från resten av kontinentaleuropa. Bland deras utmärkande egenskaper är tunt befolkade norra regioner, en relativ rikedom av fiskresurser, lång livslängd och höga läskunnigheter.

kabul är huvudstaden i vilket land