Sky Burial: When Dead Bodies Are For the Birds

Himmelbegravning, som inte alls är en begravning, är en av de vanligaste begravningsritualerna i Tibet och innebär en lång vandring, enbär och en hel del gamar.

Sky Burial Vultures

Wikimedia CommonsGamar matar på en himmelgravkropp.

I de flesta västerländska länder, begrava de döda är den vanligaste metoden. I århundraden har människor överallt lagt sina döda för att vila i hål i marken, vilket framgår av tusentals kyrkogårdar utspridda över hela världen. Visst väljer de ibland kremering framför begravning, men för det mesta vilar de döda under jorden. Det finns dock vissa asiatiska provinser som trotsar dessa normer och väljer att hedra sina döda med en himmelbegravning - en begravning som inte alls är en begravning.hur många rösträtter per statskarta

Till skillnad från en traditionell begravning innebär en himmelbegravning ingen internering alls. Det är faktiskt tvärtom.Den första delen av ceremonin, som traditionellt praktiseras i den buddhistiska religionen Vajrayana, placeras den avlidnes kropp i sittande ställning. I två dagar lämnas den orörd, medan lama ber de nödvändiga bönerna. Därefter knäpps likets ryggrad för att göra det lättare att fälla ihop för transport.

Kropp som bärs till begravning

Wikimedia CommonsEn tibetansk kvinna bär en kropp på ryggen för att begravas i himlen.Liksom begravningsprocesser i västvärlden följer familjen ofta kroppen på dessa vandringar. Till skillnad från västerländska processioner är slutmålet dock inte en kyrkogård utan ett berg. Överst på berget, för att vara specifik.

Istället för att placeras under jorden på bergstoppen rakas liket och skärs sedan i grova bitar. Köttet tas från benen och kastas runt, medan benen sedan mals till ett pulver som blandas med korn och jaksmör.

Efter att ha krossat kroppen bränns enbär för att locka gamar och andra kadaverfåglar. Kroppsdelarna lämnas sedan avslöjade, utsatta för elementen, fria för fåglarna och andra köttätande djur att mata på. Det anses vara ett dåligt omen om fåglarna inte äter, vilket är anledningen till att balsamering och andra sjukhusbehandlingar efter döden avskräcks.vad betyder allegori i litteraturen
Sky Burial Site Tibet

Wikimedia Commons
Himmelgravplats i Tibet.

Följare i länder som Tibet, Qinghai, Sichuan, Mongoliet och Indien observerar alla himmelsbegravningar, även känd som excarnation, även om det är vanligast i Tibet. Bortsett från religiösa övertygelser kan himmelbegravningsritualen också vara enklare än traditionell markbegravning, eftersom marken i Tibet ofta är täckt av ett lager av permafrost.

Andra religioner utövar också himmelbegravning av olika skäl. Zoroastrianism, till exempel, en religion som observeras i Iran och Indien utför himmelbegravningar för att rensa de dödas kroppar, eftersom de anses allmänt orena.vad var huvudidén med monroe-doktrinen

Zoroastrianismens himmelbegravning är lite annorlunda än den buddhistiska Vajrayana, eftersom solen istället för fåglar används för att rengöra benen. Kropparna lämnas på speciella utomhuspallar, så kallade dakhmas, där de torkar i solen. När benen bleks, vilket kan ta år, malas de sedan upp, blandas med kol och tvättas bort med regnvatten.

Vissa aboriginska australier följde också himmelbegravning, på ett sätt som liknar Vajrayana-buddhisterna, även om de använde byggnadsställningar för att stödja sina döda, istället för en bergstopp, och kropparna lämnades intakta.
Kolla sedan in de sju mest ovanliga ritualer från hela världen. Kolla sedan in det bisarra hängande kistor från Kina och Filippinerna .