Rum

Rum , en uppdelning av en dikt bestående av två eller flera rader ordnade tillsammans som en enhet. Mer specifikt är en strofe vanligtvis en grupp linjer ordnade tillsammans i ett återkommande mönster av metriska längder och en sekvens av rim.

Strukturen (även kallad strof eller stav) bestäms av antalet rader, den dominerande mätaren och rimschemat. Således en strofe av fyra rader iambisk pentameter, rimande abab, kan beskrivas som ett kvatrain.Några av de vanligaste stanzaiska formerna betecknas med antalet rader i varje enhet - t.ex. tercet eller terza rima (tre rader) och ottava rima (åtta rader). Andra former är namngivna efter deras uppfinnare eller mest kända utövare eller för det arbete där de först användes kraftigt - t.ex. Spenserian-strofe, uppkallad efter Edmund Spenser eller In Memoriam-strofe, populär av Alfred, Lord Tennyson i dikten av den titeln. Termen vers används ofta omväxlande med rum, fastän vers används ibland specifikt för att hänvisa till en enhet i en dikt som inte har ett vanligt mätar- och rimmönster eller till en enhet av en pindarisk ode.