Streptomyces

Streptomyces , släkt med filamentösa bakterier i familjen Streptomycetaceae (beställa Actinomycetales) som innehåller mer än 500 arter förekommer i mark och vatten. Många arter är viktiga vid nedbrytningen av organiskt material i marken, vilket delvis bidrar till jordens lukt av jord och ruttnande blad och till jordens fertilitet. Vissa arter är kända för produktion av bredspektrum antibiotika, kemikalier som bakterierna naturligt producerar för att döda eller hämma tillväxten av andra mikroorganismer.

Streptomyces griseus

Streptomyces griseus Streptomyces griseus bakterie. A.W. Rakosy / Encyclopædia Britannica, Inc.Streptomyces karaktäriseras som grampositiva aeroba bakterier av komplex form. De bildar ett trådliknande nät som kallas mycelium som bär sporkedjor vid mognad. Deras förgreningssträngar har en diameter på 0,5 till 1,0 mikrometer.Antibiotikaproducenterna inkluderar: S. aureofaciens (ger klortetracyklin), S. rimosis (oxytetracyklin; ser tetracyklin), S. griseus (streptomycin), S. erythraeus (erytromycin) och S. venezuelae (kloramfenikol).