T-cell

T-cell , även kallad T-lymfocyt , sorts leukocyt (vita blodkroppar) som är en viktig del av immunsystemet. T-celler är en av två primära typer av lymfocyter - B-celler är den andra typen — som bestämmer specificiteten för immunsvaret mot antigener (främmande ämnen) i kroppen.

cytotoxisk T-cell

cytotoxisk T-cell En cytotoxisk T-cell (vänster) känner igen antigener på ytan av en cell infekterad med ett virus (höger), vilket gör det möjligt för T-cellen att binda till och döda den infekterade cellen. C. Edelmann / Petit-formatT-celler har sitt ursprung i benmärg och mogna i tymus. I tymus multipliceras T-celler och skilja i hjälpar-, regulatoriska eller cytotoxiska T-celler eller blir minnes-T-celler. De skickas sedan till kringutrustning vävnader eller cirkulera i blodet eller lymfsystemet . En gång stimulerad av lämpligt antigen , utsöndrar hjälp-T-celler kemiska budbärare som kallas cytokiner, som stimulerar B-cellernas differentiering till plasmaceller ( antikropp -producerande celler). Regulatoriska T-celler verkar för att kontrollera immunreaktioner, därav deras namn. Cytotoxiska T-celler, som aktiveras av olika cytokiner, binder till och dödar infekterade celler och cancer celler.Eftersom kroppen innehåller miljontals T- och B-celler, av vilka många har unika receptorer, kan den svara på praktiskt taget vilket antigen som helst.