En saga om två städer

En saga om två städer , roman av Charles Dickens , publicerad både seriellt och i bokform 1859. Historien utspelar sig i slutet av 1700-talet mot bakgrund av den franska revolutionen. Även om Dickens lånade från Thomas Carlyles historia, Den franska revolutionen , för sin utbredda berättelse om London och det revolutionära Paris, erbjuder romanen mer drama än noggrannhet. Scenerna med storskaligt mobbvåld är särskilt levande, om de är ytliga i historisk förståelse.

Den komplicerade handlingen involverar Sydney Cartons offer för sitt eget liv på uppdrag av hans vänner Charles Darnay och Lucie Manette. Medan politiska händelser driver historien, tar Dickens en avgörande antipolitisk ton och ger både aristokratisk smak tyranni och revolutionerande överskott - det senare minnesvärt karikatyr i Madame Defarge, som stickar bredvid guillotinen. Boken är kanske mest känd för sina inledande linjer, Det var de bästa tiderna, det var de sämsta tiderna, och för Cartons sista tal, där han säger om att han ersatte Darnay i en fängelsecell, Det är en långt, långt bättre att jag gör än jag någonsin har gjort; det är en mycket, mycket bättre vila som jag går till än jag någonsin har känt.