TCP / IP

TCP / IP , i sin helhet Protokoll för överföringskontroll / Internetprotokoll , standardinternetkommunikationsprotokoll som tillåter digitala datorer att kommunicera över långa avstånd. Internet är ett paketkopplat nätverk där information delas upp i små paket, skickas individuellt över många olika rutter samtidigt och sedan återmonteras i mottagningsänden. TCP är den komponent som samlar in och återmonterar datapaket, medan IP ansvarar för att paketen skickas till rätt destination. TCP / IP utvecklades på 1970-talet och antogs som protokollstandard för ARPANET (föregångaren till Internet) 1983.

ett minerals motståndskraft mot repor eller nötning kallas