Tvärgående våg

Tvärgående våg , rörelse där alla punkter på en våg svänger längs banor i rät vinkel mot vågens framåtriktning. Yta krusningar på vatten, seismisk S (sekundära) vågor och elektromagnetiska ( t.ex. radio- och ljusvågor är exempel på tvärgående vågor.

En enkel tvärvåg kan representeras av en sinus- eller cosinuskurva, så kallad eftersom amplituden för vilken punkt som helst på kurvan - dvs. dess avstånd från axeln — är proportionellt mot sinus (eller cosinus) i en vinkel. Ifigurvisas sinuskurvor med olika amplituder. Dessa kurvor representerar hur en stående tvärvåg kan se ut i följd (1, 2, 3, 4 och 5) tidsintervall. Den tid som krävs för en punkt på vågen för att göra en fullständig svängning genom axeln kallas vågrörelsens period och antalet svängningar som utförs per sekund kallas frekvensen. Våglängd anses vara avståndet mellan motsvarande punkter på vågen— dvs. avståndet mellan två intilliggande toppar eller vågar. Tvärgående vågor kan också vara komplexa, i vilka kurvorna som representerar dem består av två eller flera sinus- eller cosinuskurvor.tvärgående våg, fysik

Encyclopædia Britannica, Inc.