Trofisk nivå

Trofisk nivå , steg i en näringsserie, eller livsmedelskedja, av en ekosystem . Organismerna i en kedja klassificeras i dessa nivåer på grundval av deras utfodringsbeteende. Den första och lägsta nivån innehåller producenterna, gröna växter . Växterna eller deras produkter konsumeras av andra nivåer organismer — växtätare, eller växt ätare. På tredje nivå, primära köttätare, eller kött ätare, ät växtätarna; och på fjärde nivån äter sekundära köttätare de primära köttätarna. Dessa kategorier är inte strikt definierade, eftersom många organismer matar på flera trofiska nivåer; till exempel, vissa köttätare konsumerar också växtmaterial eller kött och kallas allätare, och vissa växtätare konsumerar ibland djur- materia. En separat trofisk nivå, nedbrytarna eller transformatorerna, består av organismer som bakterier och svampar som bryter ner döda organismer och avfall till näringsämnen som kan användas av producenterna.

trofisk pyramid

trofisk pyramid Energiflöde, värmeförlust och den relativa mängden biomassa som uppträder på olika trofiska nivåer inom ett generaliserat landekosystem. Encyclopædia Britannica, Inc.