Variabel av intresse

Variabel av intresse , i en experimentell studie, en förändrad kvantitet som mäts. En eller flera av dessa variabler, benämnda studiens faktorer, styrs så att data kan erhållas om hur faktorerna påverkar en annan variabel som kallas svarsvariabeln eller helt enkelt svaret. Som ett exempel kan du överväga ett experiment som är utformat för att bestämma effekten av tre olika träningsprogram på kolesterolnivån hos patienter med förhöjt kolesterol. Varje patient kallas en experimentell enhet, svarsvariabeln är kolesterolnivån hos patienten när programmet avslutats och träningsprogrammet är den faktor vars effekt på kolesterolnivån undersöks. Var och en av de tre träningsprogrammen kallas en behandling.

vad var orsaken till världskriget 1