Wernicke-området

Wernicke-området , hjärnregion som innehåller motorneuroner involverade i talförståelsen. Detta område beskrivs först 1874 av den tyska neurologen Carl Wernicke. Wernicke-området är beläget i den bakre tredjedelen av den övre temporala sammanslagningen av hjärnans vänstra halvklot. Således ligger den nära hörselbarken. Detta område verkar vara unikt viktigt för förståelsen av talljud och anses vara det mottagliga språk , eller språkförståelse, centrum.

när börjar det kalla kriget
funktionella områden i den mänskliga hjärnan

funktionella områden i den mänskliga hjärnan Funktionella områden i den mänskliga hjärnan. Encyclopædia Britannica, Inc.Lär dig hur hjärns högra och vänstra halvklot skiljer sig åt och hur tal kan påverkas av hjärnskador

Lär dig hur hjärnans högra och vänstra halvklot skiljer sig åt och hur tal kan påverkas av hjärnskador. Skador på antingen Broca-området eller Wernicke-området i hjärnans vänstra halvklot kan resultera i specifika tal- och språkproblem. Encyclopædia Britannica, Inc. Se alla videor för den här artikelnvilken stat barack obama föddes i

Skada på den temporala loben kan leda till en språkstörning som kallas Wernicke afasi . En person med Wernicke-afasi har svårt att förstå språk; tal är vanligtvis flytande men är tomt för innehåll och kännetecknas av omskärelser , en hög förekomst av vaga ord som saker, och ibland neologismer och meningslös ordsallad.